קורמו - מהו עליבאבא ואיך אנחנו יכולים להרוויח מזה?

מהו עליבאבא ואיך אנחנו יכולים להרוויח מזה?