קורמו - מתי נצטרך תוכנית עסקית?

מתי נצטרך תוכנית עסקית?