קובץ אקסל שמזהה כפילויות (רשימת מתחרים/אסינים לבאלק)