שיעור באנגלית לעובדים וירטואלים -עבודה עם יאקפל (שיעור מפי העובד שלנו)