לייב שלהתלמידים עם רואה חשבון רותםליבנה - הרצאה + שאלות ותשובות