קורמו - מה עושים אני לא יודע אנגלית? | שיעור אינטרנטי

מה עושים אני לא יודע אנגלית?