קורמו - עמוד המורה "מה המצב"

"מה המצב"

כלים חווייתיים לעבודה משמעותית במפגשים אישיים וקבוצתיים

אנחנו במה המצב עוסקים בפיתוח תכנים מקצועיים לאנשי מקצוע בתחומים הטיפוליים שמאפשרים לאנשי המקצוע להרחיב את הידע, למצוא דרכים לגוון ולחדש תכנים במפגשים שלו. אנחנו עושות את זה דרך הערכות שפיתחנו, דרך ניוזלטר מקצועי, דרך מוצרים דיגיטליים, סדנאות והרבה מפגשי ייעוץ וליווי אישי.

למדו ממני