קורמו - תנאי השימוש

תנאי השימוש

תנאי שימוש ב'קורמו':

התנאים הבאים חלים עליך , על החברה שאת/ה מייצג, או על החברה שמטעמה את/ה בא/ה (קרי, באופן קולקטיבי "את/ה") בהקשר לכל שימושייך בשירות ו/או בתוכנות ו/או בהצעות ו/או באתר 'קורמו' (קרי "האתר" ו/או "'קורמו' " ו/או "אנחנו" ו/או "השירות" ). ע"י שימוש בכל שירות שהוא של 'קורמו' או לחיצה על כפתור "התחברות" הנך מסכימ/ה לכל התנאים (קרי "המדיניות") הבאים. אם אין ברצונך להסכים לתנאים במלואם יש לצאת מאתר 'קורמו' ולא להשתמש באף אחד משירותיו.

הסכמות נוספות:

כל מידע אישי שיימסר במהלך שימושך באתר 'קורמו' הינו כפוף למדיניות הפרטיות שלנו אשר משולבת בתנאים הנ"ל.

בנוסף, אם הנך מורה באתר , הנך כפוף גם מדיניות המורים שלנו אשר משולבים בתנאים הנ"ל. אם הנך מורה באתר, בכל מקרה בו יש קונפליקט בין התנאים הנ"ל לתנאי המורה , תנאי המורה הם הקובעים.

כללי:

השירות שלנו מאפשר לתלמידים (באופן קולקטיבי הכוונה היא ל "תלמידים" ו/או "משתמשים") להתחבר עם מורים עצמאיים (כלומר ה"משתמשים" באופן קולקטיבי ל"מורים") שמספקים הדרכות, חומר לימודי וחומרים תומכים (קרי "קורס/ים") דרך השירות שלנו. השירות שלנו כולל, אירוח קורסים וחומרים תומכים , ואסיפת חוות דעת מהמשתמשים. מעת לעת , אנחנו עשויים לעדכן את התנאים כדי להבהיר את פעילויות השירות שלנו ו/או לשקף פעילויות אחרות , לדוגמא כאשר אנחנו מוסיפים תכונה חדשה, לפיכך 'קורמו' שומרת לעצמה את הזכות להתאים ו/או לשנות את תנאים הללו בכל זמן. ומידה ונעשה שינויים ממשיים בתנאים אלו, נודיע זאת באתרנו ו/או דרך הודעת מייל שתישלח לכתובת המייל הרשומה במערכת. הכתוב בהודעות מסוג הזה תקף מהרגע בהן ייכתבו או ביום למחרת, אלא אם נכתב אחרת.

המשך השימוש בשירותי האתר לאחר הודעות מסוג זה מהוות הסכמה לשינויים ו/או ההתאמות החדשות. עליך לבקר את תנאי השירות על מנת להתעדכן ולוודא שהנך מודע לגרסה העדכנית ביותר של התנאים שלנו. שכן התנאים הנוכחיים יחליפו את התנאים הקודמים.

'קורמו' יכולה לשנות ו/או להפסיק את שירותיה בכל עת.

הנך האחראי הבלעדי על כל חיוב ו/או עלות ו/או כל עמלה אחרת כתוצאה מהשימוש והגישה לשירותינו, כדוגמת חיוב טלפוני, חיובי נתונים סלולריים ואינטרנטיים, תוכנות מחשב, וציוד אחר שמאפשר את הגישה אליהם. במידה ויינתנו פרטי כרטיס אשראי בתוך מערכת האתר הנך מסכים כי אתה בעל הסמכות לספק פרטים מסוג זה ומסכים בזאת ל'קורמו' לחייב את כרטיס האשראי בגינו ניתנו פרטים על בסיס קבוע בכל עת על מנת לשלם עמלות ותשלומים כאשר הם אמורים להתקיים.

אם שיטת התשלום שלך תיכשל או תסורב 'קורמו' עשויה לחייבך בעמלות בגין שימוש במערכת הסליקה. חיובים מסוג זה יכולים להתקיים דרך שיטת תשלום אחרת בסוכנויות גבייה ו/או דרך מערכת בתי המשפט. כמו כן, אנחנו עשויים לחסום את גישתך לשירותנו כל עוד בעיית החיוב נותרת בעינה ואף אחרי פתירתה.

כל שימוש בשירותי 'קורמו' חייב להיות חוקי בהתאם לחוקי ורגולציות מדינת ישראל, לרבות , ולא בלבד , חוקים הקשורים לזכויות יוצרים שימוש בקניין רוחני, פרטיות וזהות אותנטית חוקית. בנוסף, שימוש ב'קורמו' בטריטוריות האוסרות על כך הוא אסור, כל הצורך את שירותי 'קורמו' בטריטוריות הנ"ל נושא את פעולותיו על אחריותו בלבד. לרבות, ולא בלבד, איסורים על אינטרנט, מידע, קבלת ו/או שליחת הודעות מייל, ו/או פרטיות. הנך מסכים לציית לכל חוקי העברת מידע ו/או חוקי ייצוא, שימוש וייבוא מידע במדינה בה הנך חי בעת שימושך ו/או הרשמתך באתר 'קורמו' ו/או כל הקשור בה. אם הנך משתמש בשירותי 'קורמו' ו/או כל גוף שלישי הקשור בה (כפי שיפורטו בהמשך), מחוץ למדינת ישראל, הנך מסכים כי שימושך הינו חוקי בהתאם לחוקי התנהלות מקוונת ותוכן מקובל, בהתאם לחוקי המדינה בה הנך שוהה.


4. הצהרה כללית:

השירותים של 'קורמו' הנם שוק למורים ותלמידים (קרי "משתמשים"). איננו שוכרים ו/או מעסיקים מורים , ו/או איננו אחראים לאינטראקציה בין מורים לתלמידים בין אם התקיימה ביניהם עסקה בין השניים (קרי, רכישת קורס או תוכן לימודי אחר) ובין אם לא, בתוך או מחוץ לכותלי שירותינו. איננו אחראיים על סכסוכים, תביעות, הפסדים, פציעות או נזק מכל סוג שהוא שעלולים לעלות/להיווצר בהקשר לאינטראקציה בין תלמיד (קרי, "משתמש") למורה, לרבות, איך לא בלבד , הסתמכות של תלמיד על מידע שניתן לו מטעם המורה ו/או גופים ו/או צדדים שלישיים הקשורים למורה.

אין ל'קורמו' שליטה על התוכן המפורסם דרכה (כפי שיפורט בהמשך), לפיכך איננה מבטיחה מכל בחינה אמינות, תוקף, דיוק או אמיתיות של התוכן באתרה. בנוסף, הינך מסכים כי במהלך שימושך באתר 'קורמו' ו/או בשירותיה הנך עשוי להיחשף לתוכן פוגע, מגונה או מעורר התנגדות. ל'קורמו' אין כל אחריות להרחיק תכנים מסוג זה ממך, ולא תישא בכל אחריות על גישה או שימוש בכל תוכן שהוגש, במידה המותרת על פי החוק.

'קורמו' עשויה לתת לך גישה לקישורים לצדדים שלישיים ("צדדים שלישיים") , לרבות ישירות דרך קורס ו/או תוכן אחר באתר ו/או מורה. 'קורמו' אינה מאשרת אף אחד מקישורי צד שלישי אלה ואינה שולטת בהם בשום דרך. לפיכך, 'קורמו' אינה אחראית על קישורים (ו/או כל תוצאה שתיווצר מכניסה או שימוש בהם) לצדדים שלישיים. גישה לקישורים מסוג זה הם תחת אחריותך והחלטתך החופשית באם להיכנס אליהם בלבד.לפיכך, עליך להגן על פרטיך האישיים ועל פרטיותך מפני קישורי צדדים שלישיים שכאלה.5. התנהלות:

הנך מתחייב לגשת אל השירות בצורה חוקית בלבד. אתה האחראי הבלעדי לדעת ולהיצמד לחוקים, לרגולציות, ולכללים הקשורים לשימושך באתר. הנך מתחייב שלא להשתמש במידע של האתר או החברה כדי לגייס, לשדל או ליצור קשר בכל צורה עם המורים או עם משתמשים פוטנציאלים לשם העסקה או יצירת חוזה למטרה עסקית עם כל עסק שאינו בשותפות עם 'קורמו' ללא הסכמה כתובה מטעמנו. הנך נושא בכל סיכון הקשור ליצירת קשר או מפגש עם כל מורה ו/או משתמש של השירות.


6. מדיניות הגבלות למורים:

ראה את מדיניות המורים שלנו


7. מדיניות הגבלות לתלמידים:

כתלמיד (קרי "משתמש"), הנך מתחייב לעמוד בכל דרישות המדיניות הבאה:

א. קראת, הבנת , והסכמת לתנאי התשלום מטה (ראה את תנאי התשלום מטה) לפני שימושך בשירות והרשמתך לקורס.

ב. הנך מעל גיל 18, או , אם אינך , עליך להשתמש בשירות בפיקוח הורה או אפוטרופוס מאושר. ילדים מתחת לגיל 10 אינם יכולים להרשם לשירות או לרכוש קורס.

ג. לא תעלה או תשתף בכל דרך כל- פרסומת, תכני קידום, הודעות ספאם, מכתבי שרשרת, עסקאות פירמידה או כל תוכן הקשור לכך (פרסומי או אחר) דרך 'קורמו'.

ד. לא תעלה או תשתף בכל דרך כל תוכן- לא ראוי, פוגעני, גזעני, מלבה שנאה, סקסיסטי, פורנוגרפי, שווא, מטעה, שגוי, לשון הרע, מפר זכויות או מוציא דיבה.

ה. אין להעתיק, לשנות, להנדס לאחור, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להציג בציבור, ליצור עבודות נגזרות, להשמיד, להכתים, להכות, לפרוץ, להפריע, להעביר, לתרגם או להשתמש בכל תוכן של החברה, השירות, הקורסים, המשתמשים והמורים אלא אם אושרה הפעולה בכתב מטעם הגורם הרלוונטי.

ה. לא תעצב או תשבץ את השירות ו/או התכנים הניתנים דרך השירות על מנת לעקוף מדיניות זאת.

ו. לא תתחזה לאדם אחר על מנת לקבל גישה לנתונים של משתמש שבבעלות אותו אדם.

ז. לא תציג, תשתמש, תשלח, תייצר או תשתף באתר כל סוג של ווירוס, תולעת, תיקייה, תוכנה שבכוונתם ו/או עשויים להזיק, לפרוץ לכל חומרה, תוכנה, ציוד טלפוני או כל אספקט שהוא של החברה או השירות, לרבות אך לא בלבד, מגרדים, עכבישים, מצפינים, רובוטים או תוכנות אוטומטיות מכל סוג שהוא על מנת לגשת אל האתר.

ח. לא תגלה כל פרט אישי למורה ו/או למשתמש אחר, אחרת תישא באחריות על העברת ו/או שימוש בפרטיך האישיים וכן תצטרך לנקוט בהליכים וצעדים להגנה על פרטיך האישיים.

ט. לא תבקש פרטים אישיים מכל מורה, תלמיד ו/או משתמש אחר.


תלמידים מסכימים ומבינים שמורים עשויים למחוק את חשבונם מאתר 'קורמו' ולהפוך לבלתי פעילים. 'קורמו' אינה מבטיחה שמורה יהיה זמין לתלמידים ואינה אחראית על כל בעיה או עניין שקשור לזמינות המורה.


8. הרשמה:

בשביל להשתמש בשירות , עליך להירשם, וליצור חשבון וסיסמא. בעת הרשמתך, הפרטים שיינתנו לנו ישמשו אותנו להצעת תוכן, שירות לקוחות, ניהול רשת ועוד שירותים. הנך האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות חשבונך, שם המשתמש והסיסמא שלך (באופן קולקטיבי "חשבונך"). אתה מצהיר ומסכים שפרטי חשבונך יהיו נכונים בכל עת. עליך להודיע לנו מידית על (א) שימוש בלתי מורשה בחשבונך או פרצות אבטחה אחרות. ו/או (ב) עליך לוודא כי אתה מתנתק מחשבונך בסיום כל שימוש בו. במידה המותרת עפ"י חוק, איננו יכולים ולא נהיה אחראיים על כל אובדן או נזק שייווצר כתוצאה מחוסר קיום מלא של הדרישות הנ"ל ו/או מתוצאה של שימוש בחשבונך, עם או בלי ידיעתך, לפני הודעתך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

אין להעביר את חשבונך באתר לאדם אחר או לקבל מאדם אחר חשבון באתר בכל עת. במקרה בו נתת אישור לאדם פרטי אחר, כולל קטין, להשתמש בחשבונך, הנך נושא באחריות המלאה על (א) התנהגותו של המשתמש בחשבונך. (ב) שליטה בגישה ובשימוש של האדם הנ"ל בחשבונך. (ג) השלכות על כל שימוש לא הולם בחשבונך.


9. תוכן, רישיונות והרשאות:


כל התוכנות, טכנולוגיות, עיצובים, חומרים, מידע, התקשרויות, טקסטים, גרפיקות, לינקים, אומנויות אלקטרוניות, אנימציות, המחשות, עבודות-אומנות, שמע, קליפים, ווידיאוים, תמונות, לוגואים, חוות דעת, רעיונות וכל מידע אחר ו/או חומרים ו/או תכנים שיכולים לחול עליהם חוק זכויות יוצרים , כולל ההסדרים ומציגי התוכן שהם האתר, המוצר, והשירות נקראים "תוכן החברה ו/או האתר". תוכן שנכתב, הועלה או נשלח על ידי המשתמש נקרא "תוכן מאושר". תוכן מאושר נותר בבעלותו וקניינו הבלעדי של המשתמש (כל משתמש לרבות מורים) ו/או הגוף ו/או השותפים ו/או צדדים שלישיים ו/או הספקים שלהם אשר מספקים אותו והינו מוגן עפ"י חוק זכויות יוצרים של מדינת ישראל. לפיכך, הנך מסכים ומתחייב שיש בבעלותך את כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות והרשויות הנדרשות על מנת להיות בעל זכות ושימוש בהעברת התוכן המאושר ל'קורמו'. וש'קורמו' אינה צריכה לקבל שום רישיון , זכות והסכמה או רשות מצדדים שלישיים, ו/או אינה צריכה לשלם אף סכום שהוא לבעל התוכן המאושר שניתן על ידיך ל'קורמו' בגין כל שימוש או ניצול התוכן המאושר (ככתוב בתנאים אלה) שניתן על ידיך. כמו כן ל'קורמו' אין ולא תהיה שום התחייבות כלפיך או כלפי כל גוף אחר כתוצאה מהשימוש בתוכן המאושר כמפורט בתנאים אלה.


'קורמו' מעניקה לך (כמשתמש) רישיון גבולי, לא ייחודי ובלתי ניתן להעברה לגשת ולהשתמש בתוכן המאושר ובתוכן החברה, עליהם עליך לשלם את כל העמלות הנדרשות, גישה זו ייחודית אליך למטרות אישיות, לא פרסומיות ולימודיות דרך השירות. בהתאם לתנאים ולהגבלות של השירות והקורסים הנ"ל. כל שימוש אחר בשירות או הקורסים הנ"ל הינו אסור בהיעדר הסכמה מפורשת מאיתנו. אינך רשאי לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר, להקצות, למכור, לשדר, לשכור, לשתף, להשאיל, לשנות, להתאים, לערוך, ליצור עבודות נגזרות של רישיון או להעביר בדרך אחרת כל תוכן מאושר או תוכן של החברה, אלא אם ניתנה לך הסכמה בכתב לכך. תוכן מאושר ותוכן החברה הינם תכנים שמושאלים לך , לא נמכרים לך או מועברים לך. למורים אסור לתת לך זכויות ו/או רישיונות כל שהן אל התוכן המאושר דרך השירות, מתן זכויות ו/או רישיונות בדרך השירות מהווה הפרה בוטה של המדיניות שלנו.

על אף האמור לעיל, 'קורמו' שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את גישתך לתכנים המאושרים ולתכני החברה כאמור לעיל.


'קורמו' מכבדת זכויות יוצרים, אחריות, השמצה וחוקים אחרים הקשורים להגנת ושימוש בתוכן ומידע, ולא תגלה סבלנות כלפי הפרה של חוקים אלה. על אף האמור לעיל, 'קורמו' אינה אחראית על התכנים המאושרים שכן כל שימוש בתכנים המאושרים הוא באחריותך בלבד ול'קורמו' אין כל אחריות על השימוש הנ"ל.

'קורמו' אינה מתחייבת כי חוות דעת, מאמרים, מצגים אחרים באתר, תוכן על השירות , תוכן מאושר שעובר דרך השירות הוא נקי מאלימות או מהפרה של חוקי זכויות יוצרים ו/או פרטיות ו/או כל חוק אחר שקשור לתכנים, וכן אינה מתחייבת שהתכנים המאושרים מהימנים או שימושיים.

אם הנך מאמין שתוכן מאושר באתר הפר את אחד החוקים ו/או הרגולציות ו/או אינו נכון או מהווה איום כל שהוא על צד שלישי, זו אחריותך לנקוט בצעדים שהנך רואה לנכון ע"מ לתקן את הבעיה.

אם הנך מאמין שתוכן של צד שלישי או כל חברה אחרת הפר את החוקים ו/או את הרגולציות ו/או אינו נכון או מהווה איום כל שהוא , כולל , אך לא בלבד , מפר חוק זכויות יוצרים, עליך לדווח ל'קורמו' בהתאם לדרישות תחת מדיניות הקניין הרוחני שלנו


כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בתנאים אלה נשמרות אצל בעלי התוכן ותנאים אלה אינם מעניקות רישיון משתמע.


אתה עשוי להחליט לשלוח לנו רעיונות ללא הזמנה מוקדמת, כמו רעיונות חדשים לקידום, מוצר, שירות, ישומון, טכנולוגיות, תהליכים או רעיונות אחרים (באופן קולקטיבי "רעיונות משתמש").

אין להעביר רעיונות שאתה מחשיב אותם לסודיים או קניינים לשירות ו/או דרך השירות ו/או דרך פלטפורמות צד שלישי, ו/או לשלוח אותם דרך אימייל.

הנך מסכים שלא תבקש ו/או תדרוש דבר בתמורה לרעיונות משתמש שתשלח. אתה מסכים כי מרגע העברת הרעיון אלינו, הנך מעניק לנו (קרי "החברה" ו/או "האתר" ו/או "'קורמו'") בזאת רישיון קבוע, עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים וניתן להעברה, לשימוש, לשכפל, להפיץ, למכור, לנצל, להכין עבודות נגזרות ולהציג את רעיונות המשתמשים בקשר לשירות, שכולל , ללא הגבלה , בקידום, בחלוקה חלקית או מלאה מחדש של הרעיונות (או עבודות נגזרות מהם) כל צורת מדיה ודרך כל ערוץ מדיה, בין אם ידוע או לא ידוע, בין אם קיים או שעוד לא פותח, ללא תשלום או התחשבנות איתך או עם אחרים. אין אנחנו מחויבים להעריך, לבדוק או להשתמש בכל רעיון משתמש.


10. תשלומים, תמחירים, ומיסים.

א. תמחור:

התמחור של הקורסים נקבע בהתאם למדיניות שנקבעה במדיניות המורים ובמדיניות התמחור והקידום שלנו. אם הנך תלמיד ו/או משתמש הנך מסכים לשלם את עמלות הקורסים אותם אתה רוכש, ומרשה בזאת ל'קורמו' לחייב את כרטיס האשראי שלך על עמלות מסוג זה.


ב. תשלומים:

כל התשלומים נעשים ל'קורמו'רן שיווק והפצה ע.פ 313221053.

משתמשים שנמצאים מחוץ למדינה ישראל , ע"י רכישת קורס (קרח, לחיצה על כפתור "רכישה" ן/או "קנייה") מסכימים ומתחייבים בזאת שהם מעוניינים שעמלת הקורס תחויב אוטומטית מחשבון כרטיס האשראי שלהם, ושכן מבינים כי זכויות החזרת מוצרים או החזרים כספיים באתר 'קורמו' כפופה לחוק במדינת ישראל. לפיכך משתמשים מחוץ למדינת ישראל מסכימים בזאת לוותר על זכויות החזרת המוצרים ו/או החזרים כספיים במדינתם. על אף האמור , משתמשים מחוץ למדינת ישראל עדיין זכאים לקבל החזר כספי על הקורס אותו רכשו תוך 14 יום מיום הרכישה וקבלת המוצר בהתאם לסעיף 10. למען הסר ספק, ההחזר יינתן רק בעמידה בקריטריונים המצוינים במדיניות ההחזרים שלנו.


ג. מיסים:

כל המחירים באתר אינם כוללים מע"מ שכן, 'קורמו' אינה גובה או משלמת מע"מ בשלב זה. כל שאר המיסים משולמים כחוק, עפ"י חוקי מדינת ישראל


11. החזרים:

'קורמו' מציעה לתלמידיה החזר כספי מלא של 14 ימים , ללא שאלות ובדיקות, וללא קנסות או ריביות על החזרת המוצרים. החזרת המוצר יכולה להתבצע דרך דפדפן המחשב. יצוין כי , במידה ואנחנו מאמינים כי הפרת את המדיניות שלנו, ועל פי שיקול דעתנו בלעדי, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או למחוק את חשבונך ולסרב ו/או לאסור עליך לקבל החזרים נוכחיים ו/או לבקש החזרים בעתיד ללא הסכמה מצידך. אם אתה מורה, הנך מסכים ומודע לכך שלתלמידים ו/או למשתמשים אחרים יש את הזכות לבקש החזר ולקבלו. ראה מדיניות מורים למידע נוסף.


12. כתב וויתור על אחריות:

השירותים, התוכן של החברה, התוכן המוגש, הקורסים וחומרים אחרים העומדים לרשותך באמצעות השירות בהם מסופקים "כמו שהם" וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת.

וזאת במידה המרבית המותרת על פי החוק. הבעלים והספקים שלו, מעניקי הרישיון, השותפים, המפרסמים, הספונסרים והסוכנים שלו, מסירים כל אחריות, מפורשת ו/או משתמעת, כולל, ללא הגבלה, אחריות משתמעת על קניין, אי-הפרה, דיוק, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, ו/או כל אחריות העשויה לנבוע מעסקה, ביצוע ו/או שימוש בסחר דרך השירות. 'קורמו' וכל הבעלים והספקים בה, מעניקי הרישיון, השותפים, המפרסמים, הספונסרים והסוכנים שלה אינם מבטיחים כי במהלך שימושך בשירות ו/או באתר תחווה שימוש רצוף, חסר-שגיאות ו/או מאובטח. בנוסף, אין כל הבטחה כי שגיאות ו/או בעיות ו/או פגמים יתוקנו , ו/או השירות , ההצעות, השרת/ים עליהם השירות מאוחסן, או כל שירות אחד שנשען על פלטפורמות צד שלישי נקיים מווירוסים, ו/או כל תוכן מזיק אחר. אף דעת, עצה ו/או הצהרה של 'קורמו' , וכל הבעלים והספקים בה, מעניקי הרישיון, השותפים, המפרסמים, הספונסרים והסוכנים שלה או מבקריה, בין אם נעשה מתוך שימוש באתר ובין אם נעשה מתוך פלטפורמות צד שלישי אינו יוצר אחריות על כל האמור לעיל. שימושך בשירות ו/או באתר, כולל, אך לא בלבד, בשירות שניתן ע"י פלטפורמות צדדים שלישיים- נמצא תחת אחריותך בלבד. כשאר הנך מסכים לתנאים אלה , הנך מכריז בזאת כי אתה מודע ומסכים לאמור לעיל.


13. גבולות האחריות:

'קורמו', וכל הבעלים והספקים בה, מעניקי הרישיון, השותפים, המפרסמים, הספונסרים והסוכנים שלה או מבקריה או כל נציגיה האחרים, אינם אחראיים ו/או מחויבים על הפסדים או נזקים אחרים (לרבות ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן עסקים, אובדן נתונים או רווחים להפסדים) באופן עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או מיוחד תחת כל חוזה, רשלנות, אחריות מוגזמת או תיאוריה אחרת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לשירותים ו / או חומרים, לרבות חומרים הניתנים דרך כל פלטפורמה של צד שלישי, הצעה,מצגים, כל אתר מקושר או כל קוד, מוצר או שירות שנרכש , פעיל, מוצג או נגיש באמצעות השירותים או כל פלטפורמת צד שלישי.

חוסר שביעות רצון מהשירות, כולל משירותים שזמינים ע"י צד שלישי, ומהחומרים, מהמוצרים ו/או מהשירותים הזמינים, מהמצגים, מהקישורים לאתרים אחרים הינם תחת אחריותך הבלעדית, לפי העניין.

האחריות המקסימאלית של אתר 'קורמו' בגין נזקים, הפסדים, אובדן, נזיקין, עוול, רשלנות, או כל הקשור בכך תיהיה בסה"כ של תשלומיך לגישה לשירות ב'קורמו' ,ב12 החודשים האחרונים, אם היו כאלה. מאחר ובמדינות שונות החוק לגבי נזקים תוצאתיים או מקריים שונה בתכלית, סעיף זה עשוי שלא להיות תקף לגביך בהתאם למדינה בה אתה גר. אף התקשרות ביניך לבין 'קורמו' ו/או כל נציג אחר או שותף שלה בכל צורה שהיא אינו יכול ליצור שינוי בתנאי זה. תביעות מרובות לא יגדילו, בשום מצב, את מגבלת הפיצוי הנזק הכספיים המוצגים בתנאי לעיל. הנך מסכים לכך שפיצויי הנזק הכספיים בתנאים אלה של השימוש יחולו גם אם כל סעד ייכשל במטרתו המהותית.


אי דיוקים: קיימת אפשרות כי השירותים הניתנים בכל פלטפורמה של צד שלישי עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות, או מידע או חומרים המפרים תנאים אלה. בנוסף, קיימת אפשרות כי שינויים בלתי מורשים יכולים להתבצע על ידי צדדים שלישיים לשירותים הזמינים בכל פלטפורמת צד שלישי. למרות ש'קורמו' מנסה להבטיח את שלמות השירותים על פלטפורמות צד שלישי, איננו מבטיחים ו/או ערבים לשלמות השירותים ו/או נכונותם. במקרה שמתעורר מצב שבו שלמות השירותים ו/או נכונותם מוטלת בספק, אנא הגש בקשה לפרטיות ל HYPERLINK "mailto:לrubinbuss@gmail.com"rubinbuss@gmail.com כאשר נושא ההודעה הינו "אי דיוקים בשירותים של פלטפורמת צד שלישי"). צרף אם ניתן, תיאור של השירותים שיש לבדוק ואת המיקום עם קישור(URL) שבו השירותים הנדונים, וכן מידע מספיק כדי לאפשר לנו ליצור עמך קשר. ננסה לטפל בבעיות אלה בהקדם האפשרי. לתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, עיין במדיניות הקניין הרוחני שלנו.


הפסקות מערכת: 'קורמו' מעת לעת עשויה להשבית את השירותים באופן מתוכנן מראש עבור שירותי תחזוקה ו/או למטרות אחרות. בנוסף, הפסקות מערכת לא מתוכננות עלולות להתרחש. אתה מסכים של'קורמו' אין אחריות והיא אינה אחראית ל: (א) זמינות השירותים, לרבות אלה הזמינים בפלטפורמות של צדדים שלישיים; (ב) כל אובדן של חומרים, נתונים, עסקאות או כל מידע או חומר אחר שנגרם עקב הפסקות מערכת כאלה; (ג) העיכוב הנובע מכך, מסירה לא נאותה או אי אספקה של נתונים, עסקאות או כל מידע או חומר אחר שנגרם עקב הפסקות מערכת אלה; או (ד) כל הפסקות שעשויות להיגרם על ידי צד שלישי כלשהו, כולל, אך ללא הגבלה, כל חברות או שרת/ים המארחים את השירותים, כל ספקי שירותי אינטרנט, כל פלטפורמת צד שלישי או כל מתקני האינטרנט והרשתות.


14. שיפויים:

אתה משפה בזאת את 'קורמו', את מנהליה, סוכניה, שותפיה, עובדיה, מעניקי הרישיונות שלה, נציגיה וספקי הצד השלישי שלה, כנגד כל ההפסדים הצפויים, ההוצאות, הנזקים, העלויות, התביעות והדרישות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר ועלויות והוצאות נלוות, הנובעים מהפרה של כל מצג או אחריות המפורטים לעיל. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, להניח את ההגנה והבקרה הבלעדית על כל נושא, בכפוף לשיפוי על ידך לפי

סעיף 14 זה, ובמקרה זה, אתה מסכים לשתף פעולה באופן מלא כנדרש באופן סביר עם הגנה כזו וכל הגנה אחרת זמינה.


חוק ההתיישנות: כל תביעה או עילת תביעה הנובעת מהשימוש בשירותים, בתנאים ן/או בכל השירותים ו/או התכנים הזמינים באמצעות פלטפורמות של צד שלישי, חייבת להיות מוגשת תוך שנה אחת לאחר התלונה או המקרה כאמור, ללא תלות בחוקים או העדרם. במידה ותביעה או עילת תביעה כאמור לא תוגשנה תוך תקופה של שנה אחת, תחול עליה מדיניות ההתיישנות ולפיכך , לא תהיה האפשרות לדון בה ולקבלה.

15.פיטורין:

'קורמו' שומרת לעצמה את הזכות לחסום, להשעות, לשנות או למחוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ותפר כל אחת מההוראות שלהלן או כל אחת מחוקי המדיניויות הרלוונטית שלנו, כל:

(א) תוכן שהוגש, תוכן חברה, קורסים או כל שירות.

וכן (ב) הגישה שלך לשירותים שלנו או לחשבון שלך, באופן הבא:

-ייתכן ש'קורמו' תנקוט פעולה מיידית נגדך ללא הודעה מראש. אם ננקוט פעולה לפי סעיף זה, לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך לגבי כל קורס/ים שרכשת או עבור כל שימוש אחר בשירותים שלנו המשויך לחשבון שלך. למען הסר ספק, אתה מבין ומסכים לכך שלא תפוצה ולא תהיה זכאי להחזר כלשהו, ​​בכל נסיבות שהן, בגין אובדן גישה לשירותים שלנו, לרבות, אך לא בלבד, לקורס/ים שרכשת.

-בנוסף, אנו עשויים גם לנקוט פעולה מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה שהיא, ובמקרה זה נספק לך הודעה מוקדמת.

אם ננקוט פעולה לפי סעיף זה, יתקיימו התנאים הבאים:

(א) אם אתה סטודנט אנו נחזיר לך את עלות הקורסים ששילמת בגין הגישה שאבדה לקורס/ים שרכשת במהלך שלושת (3) חודשים לפני אובדן הגישה כאמור, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים של מדיניות ההחזרים שלנו.

וכן (ב) אם אתה מורה, כל הפרה של התנאים שלהלן תגרום לחסימת זכותך להציע את הקורסים שלך באמצעות השירותים שלנו, ו'קורמו' תשלם את כל הסכומים שטרם הועברו אליך עד למועד החסימה. לידיעתך, תלמידים שרכשו את הקורס שלך ישמרו על גישה לקורס כל עוד תראה 'קורמו' צורך בכך.

באפשרותך להפסיק את השימוש שלך בשירותים בכל עת, בין אם על ידי הפסקת הגישה אליהם או על ידי מחיקת חשבונך, על ידי ביצוע הצעדים המפורטים במדיניות הפרטיות שלנו ובכפוף לתנאים שבה. אין לנו כל מחויבות לשמור על החשבונות שלך או על התוכן הזמין בהם מעבר לפרק הזמן שיידרש עפ"י חוק. עם סיומך את השירות, עליך להפסיק את השימוש בשירותים ובתכנים. כל הזכויות שנצברו לתשלום וסעיפים 4, 5, 11-16 וכל המצגים וההתחייבויות לעיל ימשיכו להתקיים.


16. הודעות אלקטרוניות:

ע"י שימוש בשירותינו או באמצעי התקשורת איתנו הנך מסכים ש'קורמו' תתקשר איתך באופן אלקטרוני לגבי אבטחה, פרטיות, ובעיות מנהלתיות שקשורות לשימושך בשירות או למדיניות זו. אם 'קורמו' תזהה בעיה במערכת האבטחה, 'קורמו' תנסה להודיע לך על כך דרך מערכת ההודעות באתר או שליחת הודעת מייל אליך.


17. שונות:

ההסכם כולו. תנאי שימוש אלה וכל מדיניות החלה על השירותים, מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים ביחס לנושא זה, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים או בעל פה בין הצדדים לגבי נושא זה.

ניתוק: אם תנאי כלשהו מתנאים אלה נמצא בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, אזי הוראה זו תיחשב ניתנת לניתוק מתנאים אלה ולא תשפיע על תוקפן ואכיפתם של כל התנאים הנותרים של תנאים אלה.

ויתור: התניה של תנאים אלה יכולה להתקיים רק בכתב שייכתב ע"י הצד שזכאי למימוש התנאי. כישלון בלממש את התנאים, לאכוף כל זכות ו/או את הוראות של התנאים הללו לא יהווה ויתור על זכות זו ו/או על הוראות אלה.

הודעה: כל ידיעה ו/או הודעה תינתן על ידי 'קורמו' בדואר אלקטרוני. כדוגמאת קבלת חשבונית, רישום, רשומה ו/או אישור חוזר וכדומה.אין שותפות בדבר: דבר בתנאים אלה לא יתפרש או ישתמע כהזמנה ו/או הצטרפות לשותף, למיזם, לסוכן, לנציג משפטי, למעסיק, לקבלן או לעובד אחר. לא 'קורמו' ולא כל צד אחר בתנאים אלה רשאים, להציע או לתת לצד שלישי כלשהו, ​​כל סמכות להצהיר הצהרות, מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, ו/או לנקוט בכל פעולה שתחייב את הצד האחר אלא אם נקבע אחרת, בכתב , ובהסכמה מפורשת מראש.


החוקים השולטים. תנאים אלה, ושימושך בשירותים באתר 'קורמו' , יהיו כפופים לחוקים של מדינת ישראל ללא התייחסות לתחום השיפוט בו הנך נוכח ו/או גר ו/או נוכח בעת פתיחת חשבונך ו/או שימושך באתר. לפיכך אכיפת חוקים אלה תתבצע בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד.

18. קורסים בנושא בריאות ולייפסטייל:

ע"י רכישה והשתתפות בקורסים, תכנים ואירועים אחרים הקשורים לקטגוריות "בריאות" ו/או "לייפסטייל". הנך מאשר בזאת בשם עצמך, יורשיך, נציגיך האישיים ו / או עוזריך שישנם סיכונים במאמץ הטבעי הקשור בקורסים בקטגוריות הנ"ל. הנך מסכים ומבין כי בחרת להשתתף מרצונך החופשי באירועים ותכנים של פעילות פיזית, הנך מבין ומסכים ש'קורמו' והמור/ים המלמד/ים את הקורס/ים ממליצים לך להתייעץ עם רופא לפני השתתפותך בתכנים ופעילויות מסוג זה. בנוסף, הנך מודע ומסכים כי חלק מהסיכונים, על אף נקיטה במשנה זהירות, אינם ייעלמו כליל על אף מאמציך להימנע מפציעה. ועוד, הנך מודע שסיכונים אלה משתנים מפעילות לפעילות, בעוד שהטווח שלהם נע בין (1) פציעות קלות כגון שריטות, חבלות ונקעים. (2) פציעות בינוניות כגון פציעות בעיניים, אובדן ראייה, פציעות בעמוד השדרה, בגב, התקפי לב, וזעזוע מוח. ועוד (3) פציעות קטסטרופליות כגון שיתוק או מוות. בכל זמן , עליך לציית ולהישמע לתנאים מקובלים, שלטי בטיחות ו/או סימנים, כללים והוראות מילוליות שניתנות לך. במידה והנך רשאי לקחת חלק ולגשת לפעילויות וקורסים בקטגוריות "בריאות" ו"לייפסטייל" הנך:

(1) מסכים לכך שהנך האחראי הבלעדי על כל פציעה , פגיעה ו/או נזק גופני, נפשי ומנטלי בעת שהם קורים, ובאם הם מתמשכים או מחמירים הקשר ללקיחת חלק בקורס/ים בקטגוריות "בריאות" ו"לייפסטייל".

(2)משחרר, משפע ומנקה את המורים בקורס/ים "בריאות" ו"לייפסטייל", את 'קורמו' והחברה, את חברות הבת , את הזכיינים וכל אחד מהם, חבריהם, נציגים וסוכנים שלהם, וכל אחד מיורשיהם וממקימי שלהם וכל האחרים, מכל וכל אחריות, תלונות, פעולות, תביעות, הליכים, עלויות, הוצאות, נזקים והתחייבויות במידה המרבית המותרת על פי חוק, מכל הנובע או הקשור בדרך כלשהי להשתתפות בכל קורס בריאות ואיכות חיים. ו(3) הינך מציין ומתחייב כי א. אין לך מצב רפואי ו/או פיזי שימנע ממך להשתתף בכל קורס/ים בקטגוריות "בריאות" ו"לייפסטייל" ב. אין לך מצב פיזי או נפשי שיכניס אותך לכל סכנה גופנית או רפואית, וכן, ג. לא הורתה על ידי רופא שלא להשתתף בפעילות גופנית. ועוד, אתה מכיר בכך שאם יש לך כל מוגבלות כרונית ו/או מצב פיזי ו/או נפשי, אתה לוקח סיכון בעודך משתתף בקורסים בקטגוריות "בריאות ו"לייפסטייל", ולפיכך נאסר עליך להשתתף בכל פעילות ו/או קורס/ים בקטגוריית "בריאות" ו"לייפסטייל".